Serveis econòmics


Fusce laoreet risus et dui sodales et fringilla lorem pellentesque. Nulla sagittis lobortis lorem eget vulputate. Integer malesuada facilisis nisl nec egestas. Suspendisse scelerisque tincidunt urna condimentum pretium. Phasellus id risus lorem, at consectetur tellus. Sed eget dolor lectus. Etiam vitae sapien libero. Vivamus nunc diam, pulvinar eleifend tincidunt tincidunt, tristique

SERVEIS ECONOMICS
Serveis d’Assessoria Fiscal

Planificació fiscal:
Anàlisi i estudi globalitzat de cada cas en particular, per a l’aplicació de deduccions i beneficis fiscals prevists en la legislació vigent, buscant minimitzar el cost fiscal.
En el cas d’empreses, estudi conjunt de la fiscalitat dels socis i la societat per optimitzar el pagament global d’impostos (Renda, Patrimoni i Societats).
• Assessorament permanent:
Atenció permanent per part dels nostres experts, sobretot tipus de qüestions que pugui plantejar el client sobre les seves obligacions tributàries i d’aquelles novetats que puguin afectar-la.
Confecció i Revisió d’impostos segons les obligacions tributàries:
• Altes, baixes i variacions d’Obligacions Tributàries de persones físiques o societats. Model 036/037
• Impost sobre el Valor Afegit. Model 303 IVA (trimestral).
• Impost sobre el Valor Afegit. Model 390 IVA (anual).
• Declaració anual d’operacions amb terceres persones. Model 347
• Declaració anual d’operacions intracomunitàries. Model 349
• Retenció IRPF sobre Lloguers. Model 115 (trimestral).
• Retenció IRPF sobre Lloguers. Model 180 (anual).
• Confecció de l’Impost de societats:
Estudi detallat de tots els desgravaments, particularitats i beneficis que siguin aplicables segons la legislació vigent en la presentació d’aquest impost.
• Pagament a compte de l’Impost de societats. Model 202 (trimestral)
• Impost de societats. Model 200/201 (anual).
• Declaració de la Renda i Patrimoni. Model D-100
• Pagament a compte IRPF. Model 130 (trimestral)
• Declaració Estadística de Comerç Intracomunitari (*INTRASTAT)
Altres serveis fiscals:
• Assistència, assessorament i representació del client davant Inspeccions i Requeriments de l’Agència Tributària.
• Elaboració de recursos i Escrit d’Al•legacions davant l’Administració Tributària
• Sol•licitud de requeriments i ajornaments.
• Emissió d’informes ¬fiscals davant una decisió o fet econòmic puntual amb estudi de possibles alternatives.
• Estudi i plantejament de possibles subvencions i la seva repercussió.